Новости проекта
10.02.2015 - Latvija ar Turkmenistānu slēgs līgumu par starptautisko automobiļu satiksmi


Rīga, 10.febr., LETA. Valdība šodien pilnvaroja satiksmes ministru parakstīt Latvijas un Turkmenistānas valdības nolīgumu par starptautisko automobiļu satiksmi, lai izveidotu līgumtiesisko bāzi starptautisko kravu un pasažieru pārvadājumu veikšanai starp Latviju un Turkmenistānu.

Kā skaidro Satiksmes ministrijā, Latvijas starptautiskie autopārvadātāji ir veiksmīgi integrējušies starptautisko autopārvadājumu tirgū un ir ieinteresēti tālāk attīstīt un paplašināt šos pārvadājumus, kā arī meklē iespējas sadarbībai jaunos tirgos Āzijas reģiona valstīs.

Nolīguma noslēgšana ļaus Latvijas autopārvadātājiem sākt pārvadājumus uz Turkmenistānu, saņemot atbilstošu atļauju divpusējiem, tranzīta kravu pārvadājumiem un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm. Pagaidām pārvadājumus iespējams veikt, pirms iebraukšanas Turkmenistānas teritorijā nomaksājot visas attiecīgās nodevas uz robežas.

Nolīguma saskaņošana notika 2014.gada nogalē Ašhabadā, Latvijas-Turkmenistānas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos Transporta darba grupas sēdē. Transporta darba grupas 2.sēde plānota 2015.gada 13.februārī Rīgā, kad arī paredzēts parakstīt nolīgumu.

Līdzīgi nolīgumi par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu ir noslēgti ar 47 valstīm. Starptautisko kravu autopārvadājumu attīstība ļaus nostiprināt un paplašināt tirdznieciskos sakarus un preču apmaiņu starp abām valstīm. Nolīguma noslēgšanas rezultātā radīsies iespēja veikt operatīvu preču transportēšanu starp abām valstīm, jo abu valstu pārvadātāji būs tiesīgi slēgt pārvadājumu līgumus ar preču piegādātājiem, skaidro ministrijā.

Nolīgums nosaka Latvijas un Turkmenistānas autopārvadātāju tiesības un pārvadājumu veidus, darbības noteikumus, kādi jāievēro abu valstu autopārvadātājiem, veicot pasažieru un kravu autopārvadājumus starp Latviju un Turkmenistānu.

Nolīgums arī paredz izveidot kopējo komisiju, kas risina ar tā izpildes nodrošināšanu saistītos starptautisko autopārvadājumu organizēšanas jautājumus starp abām valstīm. Kopējā komisija nosaka izsniedzamo starptautisko autopārvadājumu atļauju skaitu un veidu, kuras pārvadātājiem tiek izsniegtas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.